Spoločnosť ITALINOX Slovakia bola založená v roku 1993 ako dcérska spoločnosť talianskej skupiny Acciai Vender v ktorej dnes funguje 28 spoločností – päť z nich sú servisné centrá, ktoré zabezpečujú delenie a povrchovú úpravu antikorových zvitkov a plechov, dve spoločnosti sa zaoberajú výrobou špeciálnych antikorových produktov a ostatných 21 spoločností sa venuje obchodovaniu s rôznymi druhmi antikorových materiálov. Sedem z nich sídliacich v krajinách bývalého východného bloku nesie zhodný názov ITALINOX.