Tlačiť
PDF

Vlastnosti kolorovaných materiálov

Kolorované antikorové materiály sa využívajú najmä v architektúre a dizajne, vo výrobe výťahov a častí elektrických prístrojov, chirurgických nástrojov, klenotov, v automobilovom priemysle a inde.Tieto progresívne materiály zachovávajú svojou trvanlivosťou, chemickou odolnosťou a inými charakteristikami všetky vlastnosti antikoru akosti AISI 304 (17 240), ale svojou krásou, ľahkosťou, dokonalosťou prevedenia a životnosťou sa radia k materiálom ideálnym na všestranné použitie v architektúre ako varianta medi, mosadze, hliníka alebo skla.

Kolorované plechy a trubky sú farbené v elektrolytickom kúpeli, farebný film tvorí integrálnu súčasť povrchu. Behom spracovania nedochádza k popraskaniu filmu, k trhlinám a k tvorbe dier, rozťažnosť materiálu je výborná. V kombinácii s ochrannou PE fóliou, ktorá sa nanáša na povrch plechov po ich farbení, može byť predmetom mnohých operácií, pri ktorých nedochádza k zníženiu sýtosti farieb. Vzorky týchto materiálov boli testované lisovaním tzv. swiftovou kopulou so zanedbateľným efektom na kvalite farebnosti filmov a boli vystavené teplote od 150°C do 200°C po dobu 8 týždňov s tým, že bola zaznamenaná len nepatrná, ale rovnomerná zmena lesku. Najdôležitejším poznatkom je fakt, že tepelná skúška nezanechala žiadny negatívny efekt na farebnom filme. Odolnosť základného materiálu AISI 304 voči korózii po dvoch procesoch farbenia a ustaľovania je lepšia než u materiálu, ktorý týmto procesom neprešiel. Testy prebehli v prostredí chloridu železnatého a kyseliny sírovej, v prímorskom prostredí i v prostredí priemyselnej oblasti, kde po uplynutí ročného testovania bola sýtosť farieb nezmenená.

Vlastnosti kolorovaných materiálov
Odolnosť kolorovaných materiálov

oterom – záťažou 500g guma výborná

tepelná +150°C až -90°C

voči riedidlám výborná

voči čistiacim prostredkom výborná

voči slanému agresívnemu prostrediu výborná

voči slnečným lúčom výborná

Proces výroby kolor. dekor. plechov

plastické stvárnenie lisovaním

farbenie v elektrolytickej kúpeli

finalilzácia brúsením