Nerezové príruby

 Príruba je podobná disku, v ktorom sú vyvŕtané otvory. Príruba je pomocná armatúra ktorá umožňuje kompletovať potrubné a rozvodné systémy pre chemický, potravinársky priemysel a rôzne iné odvetvia.

Rozmery podľa PN 40

Pripojovacie rozmery PN 10

Tabulka 1.PNG