top of page

Servisné centrum

Servisné centrum pre spracovanie zvitkov

-

Dodatočné spracovanie (brúsenie, fóliovanie)

-

Delenie až do hrúbky 20 mm

-

Rezanie materiálu (laserové, plazmové, vodným lúčom)

italinox-c.jpg

Významným predajným argumentom firmy Italinox je jej servisné centrum s novou technológiou, ktorá je garanciou kvality, rýchlosti a úspory. Dodávky materiálu v štandardnom prevedení, ako aj vo formátoch a zvitkoch na mieru vedú u našich zákazníkoch k znižovaniu nákladov na skladovanie a k minimalizácii nerezového odpadu.

DELIACA LINKA

Vyrovnávacia a deliaca linka umožňuje priečne delenie nerezových zvitkov (hmotnosť až 20 ton) do štandardných formátov alebo formátov „na mieru“ podľa požiadavky odberateľa. Výstupným produktom sú plechy hrúbky od 0,4 do 15,0 mm a šírky 450 až 1500 mm a dĺžky 450 až 6600 mm. Zariadenie umožňuje prekladanie jednotlivých plechov papierom alebo polepenie povrchu ochrannou fóliou.

PREVÍJACIA LINKA  

Zariadenie umožňuje prevíjanie a delenie vstupných zvitkov (hmotnosť až 20 ton). Výstupným produktom sú zvitky hrúbky od 0,5 do 2 mm, šírky 100 až 1500 mm a hmotnosti 50 kg až 5000 kg, buď preložené papierom, polepené ochrannou fóliou, alebo bez už spomínaných komponentov s možnosťou kontinuálneho značenia podľa požiadaviek odberateľa. Vnútorný priemer zvitku na výstupe je 300 mm nebo 508 mm.

BRÚSNA A KEFOVACIA LINKA

 Vykonáva suché brúsenie sformátovaných plechov hrúbky 0,4 až 4,0 mm, šírky 500 až 1500 mm a dĺžky 950 až 5500 mm nekonečným brusným plátnom o zrnitosti 80 až 400 (štandardný brús je zrno 240), cez dve brúsne hlavy s automatickým lepením ochrannou fóliou. Kefovacia linka vykonáva kefovanie povrchu plechu brusnými rotačnými kefami s následným polepením ochrannou fóliou (tzv. Scotch Brite). Toto zariadenie je schopné opracovávať plechy hrúbky 0,4 až 3 mm, šírky 500 až 1500 mm a dĺžky 950 až 4700 mm.

ĎALEJ PONÚKAME

BRÚSENIE RÚR

VODNÉ REZANIE PLECHOV

POZDĹŽNE DELENIE PLECHOV

bottom of page